Pre nego što počneš

Više redova radi samo direktno u Webex aplikaciji.

Idite u aktivni red, a zatim odaberite drugu stavku sa liste.

Redovi se lako mogu identifikovati po povezanim telefonskim brojevima i opisima.

Nakon što napravite izbor, svaki odlazni poziv koji obavite koristi novu aktivnu liniju. Aktivnu liniju možete ponovo da promenite u bilo kom trenutku.