Pre nego što počneš

 

Više linija funkcioniše direktno u aplikaciji Webex.

Pređite na aktivnu linijua zatim odaberite drugi unos sa liste.

Linije se lako mogu identifikovati po povezanim brojevima telefona i opisima.

Nakon što napravite izbor, svaki odlazni poziv koje napravite koristi svoju novu aktivnu liniju. Aktivnu liniju možete ponovo da promenite u bilo kom trenutku.