Før du starter

 

Flere linjer fungerer bare direkte i Webex-appen.

Gå til den aktive linjen og velg deretter en annen oppføring fra listen.

Linjene er enkle å identifisere ved hjelp av de tilknyttede telefonnumrene og beskrivelsene.

Når du har foretatt valget, vil alle utgående samtale du foretar bruke den nye aktive linjen. Du kan når som helst endre den aktive linjen på nytt.