Før du starter

Flere linjer fungerer bare direkte i Webex.

Gå til den aktive linjen, og velg deretter en annen oppføring fra listen.

Linjene kan enkelt identifiseres av de tilknyttede telefonnumrene og beskrivelsene.

Når du har gjort et valg, bruker alle utgående samtaler du foretar, den nye aktive linjen. Du kan når som helst endre den aktive linjen på nytt.