Prije početka

 

Više linija radi samo izravno u aplikaciji Webex .

Idite na svoju aktivnu linijua zatim odaberite drugi unos s popisa.

Linije se lako mogu prepoznati po pripadajućim telefonskim brojevima i opisima.

Nakon što napravite odabir, svaki vaš odlazni poziv koristi vašu novu aktivnu liniju. Aktivnu liniju možete ponovno promijeniti u bilo kojem trenutku.