Настройката Използване на автоматично откриване (WPAD) е превключвана по подразбиране. Тази настройка се използва, ако устройството ви получи адреса на прокси сървъра от DNS или DHCP. Ако е необходимо, можете ръчно да въведете собствен URL адрес на конфигурационен файл.

1

Ако устройството ви е ново или е било нулирано:

  • Стая или бюро устройство: Изберете услугата за повикване Cisco Webex в съветника за настройка за първи път. На екрана за регистрация изберете Опции за прокси .

  • Съвет: Директно изберете Опции за прокси на екрана за регистрация.

Ако устройството ви вече е активирано:

  • Докоснете името на устройството на началния екран и след това докоснете Настройки. Превъртете до Мрежа и услуга и докоснете Мрежова връзка. На следващия екран превъртете до Разширени мрежови настройки и докоснете Настройки на прокси .

Друга възможност е, ако устройството ви в момента е активирано и свързано към Wi-Fi мрежа можете да получите достъп до настройките на Прокси, като докоснете Wi-Fi в горната част на екрана за мрежова връзка и след това докоснете иконата на зъбно колело до избраната мрежа.

2

Изберете Автоматично от опциите прокси.

Използвайте автоматично откриване (WPAD) е превключван по подразбиране. Докоснете превключването, за да го изключите.

3

Въведете URL адреса, където устройството получава адреса и номера на порта на един или повече прокси сървъри, в полето Прокси автоматично конфигуриране URL адрес. Този URL адрес е местоположението, където крайната точка може да получи адреса на прокси сървъра.

4

Когато приключите, докоснете отметката горе вдясно на екрана.