Postavka "Koristi automatsko otkrivanje ( WPAD)" je podrazumevano uključena. Ova postavka se koristi ako uređaj dobije adresu proxy servera od DNS-a ili DHCP-a. Ako je potrebno, možete ručno uneti sopstvenu URL adresu datoteke za konfiguraciju.

1

Ako je uređaj nov ili je vraćen na početnu vrednost:

  • Uređaj za sobu ili radni sto: Odaberite uslugu poziva Cisco Webex u čarobnjaku za instalaciju prvog puta. Na ekranu za registraciju izaberite opcije proxyservera .

  • Tablu: Direktno izaberite opcije proxy servera na ekranu za registraciju.

Ako je uređaj već aktiviran:

  • Dodirnite ime uređaja na početnom ekranu, a zatim dodirnite Postavke. Pomerite se do mreže i usluge i dodirnite Mrežnu vezu. Na sledećem ekranu pomerite se do naprednih mrežnih postavki i dodirnite postavke proxy servera.

Druga mogućnost je da, ako je uređaj trenutno aktiviran i povezan sa Wi-Fi mrežom pristupite postavkama proxy servera tako što ćete dodirnuti Wi-Fi na vrhu ekrana mrežne veze, a zatim dodirnuti ikonu zupčanika pored izabrane mreže.

2

Odaberite opciju "Automatski" iz opcije proxy servera.

Korišćenje automatskog otkrivanja (WPAD) je podrazumevano uključeno. Dodirnite preklopnik da biste ga isključili.

3

Unesite URL adresu na kojoj uređaj dobija adresu i broj porta jednog ili više proxy servera, u polje URL adresa automatskog konfiga proxy servera. Ova URL adresa je lokacija na kojoj krajnje mesto može da dobije adresu Proxy servera.

4

Kada završite, tapnite na potvrdni znak u gornjem desnom delu ekrana.