Nastavení Použít automatické zjišťování (WPAD) je ve výchozím nastavení zapnuto. Toto nastavení se používá, pokud vaše zařízení získá adresu proxy serveru z DNS nebo DHCP. V případě potřeby můžete ručně zadat vlastní adresu URL konfiguračního souboru.

1

Pokud je vaše zařízení nové nebo bylo resetováno:

  • Pokojové nebo stolní zařízení: V Průvodci prvním nastavením zvolte službu volání Cisco Webex. Na registrační obrazovce vyberte Možnosti proxy.

  • Prkno: Přímo vyberte možnosti proxy na registrační obrazovce.

Pokud je vaše zařízení již aktivováno:

  • Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a potom klepněte na Nastavení. Přejděte na Síť a službu a klepněte na Připojení k síti. Na další obrazovce přejděte na Upřesnit nastavení sítě a klepněte na Nastavení proxyserveru .

Případně, pokud je vaše zařízení aktuálně aktivováno a připojeno k síti Wi-Fi, můžete získat přístup k nastavení proxy klepnutím na Wi-Fi v horní části obrazovky síťového připojení a klepnutím na ikonu ozubeného kola vedle vybrané sítě.

2

Z možností proxy zvolte Automaticky.

Funkce Automatické zjišťování (WPAD) je ve výchozím nastavení zapnutá. Klepnutím na přepínač jej vypněte.

3

Do pole Adresa URL automatické konfigurace proxy serveru zadejte adresu URL, kde zařízení získá adresu a číslo portu jednoho nebo více proxy serverů . Tato adresa URL je umístěním, kde koncový bod může získat adresu proxy serveru.

4

Po dokončení klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu obrazovky.