De instelling Automatisch discovery gebruiken (WPAD) is standaard ingeschakeld. Deze instelling wordt gebruikt als uw apparaat het adres van de proxyserver van DNS of DHCP krijgt. Indien nodig kunt u handmatig uw eigen URL voor het configuratiebestand invoeren.

1

Als uw apparaat nieuw is of opnieuw is ingesteld:

  • Ruimte- of bureauapparaat: Kies de Cisco Webex gespreksservice in de wizard Voor de eerste keer instellen. Selecteer in het registratiescherm Proxy-opties.

  • Raad: Selecteer proxy-opties rechtstreeks op het registratiescherm.

Als uw apparaat al is geactiveerd:

  • Tik op de naam van het apparaat op het startscherm en tik vervolgens op Instellingen. Blader naar Netwerk en service en tik op Netwerkverbinding. Blader op het volgende scherm naar Geavanceerde netwerkinstellingen en tik op Proxyinstellingen.

Als uw apparaat momenteel is geactiveerd en verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u ook toegang krijgen tot de Proxy-instellingen door te tikken op Wi-Fi boven aan het scherm Netwerkverbinding en vervolgens op het tandwielpictogram naast het geselecteerde netwerk te tikken.

2

Kies Automatisch in de Proxy-opties.

Automatisch discovery gebruiken (WPAD) is standaard ingeschakeld. Tik op de schakelaar om deze uit te schakelen.

3

Voer de URL in waar het apparaat het adres en het poortnummer van de een of meer proxyservers krijgt in het veld URL voor automatische configuratieproxy. Deze URL is de locatie waar het eindpunt het adres van de proxyserver kan vinden.

4

Als u klaar bent, tikt u op het vinkje rechtsboven in het scherm.