Ако сте заети и не искате да ви притесняват, може да заглушите постъпващите повиквания. Ако направите това, телефонът ви не звъни, но получавате визуално предупреждение. Все пак ще можете да изберете дали да отговорите на повикването. Ако не отговорите на повикването, вместо това то отива в гласовата ви поща.

Настройката "Не ме безпокойте" (DND) изключва звуковото предупреждение за всички линии на телефона. Настройката DND оказва влияние не само върху главната линия, но и върху споделените.

Ако не виждате опцията за включване на DND, обърнете се към вашия администратор.

Изберете една от следните опции:

  • От Потребителски център щракнете върху Настройки > Обаждане > Настройки на повикването и включете Не ме безпокойте.
  • От настолния си телефон натиснете Не ме безпокойте.
  • От конферентния си телефон натиснете DND.