Ако сте заети и не искате да ви притесняват, може да заглушите постъпващите повиквания. Ако направиш това, телефонът ти не звъни, но получаваш визуална тревога. Все още можете да изберете да отговорите на обаждането. Ако не отговорите на обаждането, вместо това отива в гласовата ви поща.

Настройката "Не безпокойте (DND) изключва звуковото предупреждение за всички линии на телефона. Настройката DND оказва влияние не само върху главната линия, но и върху споделените.

Ако не виждате опцията за включване на DND, обърнете се към администратора си.

Изберете една от следните опции:

  • От Cisco Webex Настройки, под Настройки на обажданията включете Не безпокойте.
  • От телефона на бюрото си натиснете Не безпокойте.
  • От вашия конферентен телефон натиснете DND.