Ak ste zaneprázdnený a nechcete, aby vás rušili, môžete prichádzajúce hovory stíšiť. Ak to urobíte, telefón nebude zvoniť, ale zobrazí sa vizuálne upozornenie. Stále sa môžete rozhodnúť prijať hovor. Ak hovor neprijmete, presmeruje sa namiesto toho do hlasovej schránky.

Nastavenie Nerušiť vypína zvukové upozornenia pre všetky linky telefónu. Nastavenie Nerušiť má vplyv nielen na vašu primárnu linku, ale aj na spoločné linky.

Ak sa možnosť zapnutia funkcie Nerušiť nezobrazuje, obráťte sa na správcu.

Vyberte si jednu z týchto možností:

  • Z Webex nastavení zapnite v časti Nastavenia hovoru možnosť Nerušiť.
  • Na stolovom telefóne stlačte tlačidlo Nerušiť.
  • Na konferenčnom telefóne stlačte tlačidlo Nerušiť.