Ako ste zauzeti i ne želite da vas uznemiravaju, možete da prigušite zvono za dolazne pozive. Ako to uradite, telefon ne zvoni, ali dobijate vizuelno upozorenje. I dalje možete da izaberete da odgovorite na poziv. Ako se ne odazovete pozivu, umesto toga ide na vašu govornu poštu.

Postavka "Ne uznemiravaj" (DND) isključuje zvučno upozorenje za sve linije telefona. Podešavanje DND se ne odnosi samo na primarnu liniju već i na sve deljene linije.

Ako ne vidite opciju uključivanja DND-a, obratite se administratoru.

Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Iz Webex postavke, u okviru Postavke poziva uključite " Ne uznemiravaj".
  • Sa telefona na stolu, pritisnite Ne uznemiravajte.
  • Sa vašeg konferencijskog telefona pritisnite DND.