Hvis du er opptatt og ikke vil forstyrres, kan du dempe innkommende anrop. Hvis du gjør dette, vil telefonen ikke ringe, men du får et visuelt varsel. Du kan likevel velge å svare på anropet. Hvis du ikke svarer på samtalen, sendes den til tale posten din i stedet.

Innstillingen ikke forstyrr (ikke FORSTYRR) slår av hørbar varsling for alle telefon linjene dine. Ikke forstyrr-innstillingen påvirker ikke bare primærlinjen, men også eventuelle delte linjer.

Hvis du ikke ser alternativet for å slå på ikke FORSTYRR, kontakter du systemansvarlig.

Velg et av følgende alternativer:

  • Fra Cisco Webex -innstillingene, under samtale innstillinger , slår du på ikke forstyrr.
  • Fra bord telefonen trykker du på ikke forstyrr.
  • Trykk på ikke forstyrr fra konferanse telefonen.