Въведете @ и първите няколко букви от името на лицето, изберете ги от списъка и след това въведете и изпратете съобщението си.


 

Между другото, ако искате да притегнете вниманието на всички, спестете се от написването на имената на всички. Просто въведете @All, когато искате да споделите нещо наистина важно с всички в пространството.