Въведете @ и първите няколко букви от името на човека, изберете ги от списъка и след това въведете и изпратете съобщението си.


 

Ако в списъка има няколко души със същата първа част от показвано име, след като ги изберете, ще видите пълното им име, показано в съобщението, за да избегнете объркване.


 

Между другото, ако искате да привлечете вниманието на всички, спестете се от въвеждането на имената на всички. Просто напишете @Всички да маркирате всички в пространството.