Napíšte @ a niekoľko prvých písmen mena osoby, vyberte ich zo zoznamu a potom napíšte a odošlite správu.


 

Ak zoznam obsahuje niekoľko ľudí s rovnakou prvou časťou zobrazovaného mena, po ich výbere sa v správe zobrazí ich celé meno, aby nedošlo k zámene.


 

Mimochodom, ak chcete upútať pozornosť všetkých, ušetrite si písanie mien všetkých. Stačí zadať @Všetci označiť každého v priestore.