Skriv @ och de första bokstäverna i personens namn, välj dem från listan och skriv sedan in och skicka ditt meddelande.


 

Om du vill få allas uppmärksamhet kan du också spara dig själv genom att skriva in allas namn. Skriv bara @All när du vill dela något mycket viktigt med alla i utrymmet.