Przed rozpoczęciem:
  • Gospodarze muszą korzystać z najnowszej aplikacji Spotkania

  • Polecenie *3 nie jest dostępne dla uczestników, którzy dołączyli z aplikacji komputerowej, internetowej lub mobilnej

  • Monity dźwiękowe są dostępne we wszystkich językach lokalnych

Aby odsłuchać listę poleceń tonowych dostępnych podczas spotkania lub wydarzenia, naciśnij **.

1

Gdy nadejdzie czas, aby dołączyć, otwórz zaproszenie e-mail i użyj informacji Dołącz przez telefon , aby zadzwonić.

2

Wprowadź kod dostępu z zaproszenia e-mail, następnie znak funta, a następnie w odpowiedzi na monit ponownie wpisz znak funta.

3

Po rozpoczęciu spotkania, jeśli masz pytanie, naciśnij *3, aby podnieść rękę.

Monit dźwiękowy: "Podniosłeś rękę, aby zadać pytanie. Poczekaj, aż prowadzący pozwoli Ci zabrać głos”.
4

Jeśli nie chcesz już zadawać pytania lub gospodarz już cię wezwał, naciśnij *3, aby oliść rękę.

Potwierdzenie audio: ► "Opuściłeś rękę."