Можете да повдигнете ръка в стандартна webex среща или webex лична стая среща само когато видите до името си в списъка с участници. Заключването показва, че хостът или cohost са ви заглушанали и не ви е позволено да се самоуправявате без разрешение.

Ако сте хост или cohost, можете да вдигнете ръка, когато сте заглушени или без да се заглушават.

По време на събрание щракнете върху Вдигната ръка Вдигане на ръка.

Вдигната ръка Вдигната ръка се показва до името ви в списъка с участници.

Ако домакинът ви позволи да говорите, ще бъдете подканени да се пуснеш.

Включете звука си

За да свалите ръката си, кликнете върху Долната ръка.

По време на събрание отидете в списъка с хора и след това докоснете Вдигане на ръка.

Вдигната ръка се показва до името ви в списъка с хора, което показва на хоста, който искате да изговаряте.

Ако домакинът ви позволи да говорите, ще бъдете подканени да се пуснеш.

За да свалите ръката си, отидете в списъка с хора и след това докоснете Долна ръка.