Ruku možete podići na standardnom webex sastanku ili sastanku osobne sobe webexa samo kada vidite pored svog imena na popisu sudionika. Zaključavanje pokazuje da vas je domaćin ili cohost isključio i da se ne smijete ponovno uključiti bez dopuštenja.

Ako ste domaćin ili cohost, možete podići ruku kada ste isključeni ili nepromijenjeni.

Tijekom sastanka kliknite Podignuta ruka Podigni ruku.

Uz vaše Podignuta ruka ime na popisu sudionika pojavljuje se podignuta ruka.

Ako vam domaćin dopusti da govorite, od vas će se zatražiti da se ponovno uključite.

Uključite si zvuk

Da biste spustili ruku, kliknite Donja ruka.

Tijekom sastanka otvorite popis osoba, a zatim dodirnite Podigni ruku.

Uz vaše ime na popisu osoba pojavljuje se podignuta ruka koja domaćinu pokazuje da želite govoriti.

Ako vam domaćin dopusti da govorite, od vas će se zatražiti da se ponovno uključite.

Da biste spustili ruku, idite na popis osoba, a zatim dodirnite Donja ruka.