От вашия Webex сайт:

Изберете Изтегляне > Информация за версията .

  • Версията "Страница" представлява това, което виждате в уеб страниците на вашия Webex сайт.

  • Версията на приложението Desktop представлява това, което виждате в събранията си.

  • Клиентите, които изберат да останат заключени до конкретна версия на настолното приложение, все още ще виждат промени в страниците на сайта си webex, тъй като актуализациите на продуктите се издават.

Показва се информацията за версията на Webex.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training

Webex Support

По време на събрание, сесия или събитие:

Изберете Помощна > За срещите на Cisco Webex .


Информацията за версията не е достъпна по време на сесия за поддръжка на Webex.

Версията (или версията на клиента) е същата като версията на приложението Desktop и представлява това, което виждате в събранията си.

Показва се информацията за версията.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training