1

Докато сте на телефонен разговор, щракнете върху Още , след което изберете Парк.

Обаждането се поставя на изчакване и паркираните дисплеи с номера.

2

Обаждането може да бъде извлечено по един от двата начина:

  • Кликнете върху Извличане в долната част на прозореца ви за обаждания, за да извлечете паркираното от вас обаждане. Ако искате да извлечете обаждането от мобилното си приложение или друго устройство, наберете паркирания номер оттам.
  • Споделете паркирания номер с други хора и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече обаждането.

1

Когато сте на телефонен разговор, докоснете Още , след което изберете Парк.

Обаждането се поставя на изчакване и паркираните дисплеи с номера.

2

Обаждането може да бъде извлечено по един от двата начина:

  • Кликнете върху Извличане в долната част на прозореца ви за обаждания, за да извлечете паркираното от вас обаждане. Ако искате да извлечете обаждането от настолното си приложение или друго устройство, наберете паркирания номер оттам.
  • Споделете паркирания номер с други хора и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече обаждането.

1

Докато сте на телефонен разговор, щракнете върху Още , след което изберете Парк.

Обаждането се задържа и удължаването на дисплеите за паркирани обаждания.

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате сами да го извлечете, кликнете върху зеления бутон Извличане в долната част на прозореца ви за обаждания. Прозорецът ви за обаждания е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече повикването и те могат да кликнете върху опцията Извличане на повикване от долен колонтитул на приложението си и въведете разширението.

Ако паркирате обаждане и то не бъде извлечено в рамките на определено време, обаждането ви се връща.

1

Когато сте на телефонен разговор, докоснете Още , след което изберете Парк.

Обаждането се задържа и удължаването на дисплеите за паркирани обаждания.

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате да го извлечете сами, докоснете зеления бутон Извличане в долната част на прозореца ви за обаждания. Прозорецът ви за обаждания е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече повикването отидете на , изберете Извличане на повикване , след което въведете разширението на паркираното повикване.

Ако паркирате обаждане и то не бъде извлечено в рамките на определено време, обаждането ви се връща.