1

Докато провеждате телефонно повикване, щракнете Ощеи след това изберете Парк .

Повикването се в задържане и паркираният номер се показва.

2

Повикването може да бъде изтеглено по един от двата начина:

  • Щракнете върху Извличане в долната част на прозореца за повикване, за да извлечете обаждането, което сте паркирали. Ако искате да извлечете обаждането от мобилното си приложение или друго устройство, наберете паркирания номер от там.
  • Споделете паркирания номер с други и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече повикването.
1

Когато провеждате телефонно повикване, докоснете Ощеи след това изберете Парк .

Повикването се в задържане и паркираният номер се показва.

2

Повикването може да бъде изтеглено по един от двата начина:

  • Щракнете върху Извличане в долната част на прозореца за повикване, за да извлечете обаждането, което сте паркирали. Ако искате да извлечете обаждането от вашето настолно приложение или друго устройство, наберете паркирания номер от там.
  • Споделете паркирания номер с други и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече повикването.

1

Докато провеждате телефонно повикване, щракнете Ощеи след това изберете Групов парк .

Повикването се в задържане и се показва разширението на паркирано повикване .

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате да го изтеглите сами, щракнете върху зеленото Извличане бутон в долната част на прозореца за повикване. Вашият прозорец за повикване е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече обаждането, и той може да щракне върху Извличане на обаждане опция от долния колонтитул на приложението им и въведете разширението.

Ако паркирате обаждане и то не бъде извлечено в рамките на определен период от време, обаждането ви се връща.

1

Когато провеждате телефонно повикване, докоснете Ощеи след това изберете Парк .

Повикването се в задържане и се показва разширението на паркирано повикване .

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате да го изтеглите сами, докоснете зеленото Извличане бутон в долната част на прозореца за повикване. Вашият прозорец за повикване е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече обаждането, изберете Извличане на обаждане и след това въведете разширението на паркирано повикване.

Ако паркирате обаждане и то не бъде извлечено в рамките на определен период от време, обаждането ви се връща.