1

Докато сте на телефонно обаждане, щракнете върху Още , след което изберете Park.

Повикването се задържа и паркиран номер показва.

2

Повикването може да бъде възстановено по един от следните два начина:

  • Кликнете върху Извличане в долната част на прозореца за обаждания, за да извлечете обаждането, което сте паркирали. Ако искате да извлечете обаждането от мобилното си приложение или от друго устройство, наберете паркирания номер оттам.
  • Споделете паркирания номер с други хора и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече повикването.

1

Когато сте на телефонно обаждане, докоснете Още и след това изберетеПаркирай .

Повикването се задържа и паркиран номер показва.

2

Повикването може да бъде възстановено по един от следните два начина:

  • Кликнете върху Извличане в долната част на прозореца за обаждания, за да извлечете обаждането, което сте паркирали. Ако искате да извлечете обаждането от приложението за настолни компютри или от друго устройство, наберете паркирания номер оттам.
  • Споделете паркирания номер с други хора и някой друг може да набере този номер от друго устройство, за да извлече повикването.

1

Докато сте на телефонно обаждане, щракнете върху Още , след което изберете Park.

Повикването се задържа и разширяването на паркираните показва разговори.

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате да го изтеглите сами, кликнете върху зеления бутон Retrieve (Извличане) в долната част на прозореца за обаждания. Прозорецът ви за обаждания е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече обаждането, и то може да кликне върху опцията Извличане на обаждане от долния колонтитул на приложението и да въведете разширението.

Ако паркирате обаждане и не сте го върнали в рамките на определен период от време, обаждането ви се връща.

1

Когато сте на телефонно обаждане, докоснете Още и след това изберетеПаркирай .

Повикването се задържа и разширяването на паркираните показва разговори.

Ако случайно сте паркирали обаждане и искате да го изтеглите сами, докоснете зеления бутон "Извличане" в долната част на прозореца за обаждания. Прозорецът ви за обаждания е достъпен само за 10 секунди.

2

Споделете разширението с лицето, което трябва да извлече поканата, изберете Извличане на повикване и след това въведете разширението на паркираното повикване.

Ако паркирате обаждане и не сте го върнали в рамките на определен период от време, обаждането ви се връща.