1

Během telefonní hovor klikněte na Další a pak vyberte možnost Zaparkujte .

Hovor je přidržený a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Hovor lze převzít jedním ze dvou způsobů:

  • Klikněte Načíst ve spodní části okna hovoru a převzetí zaparkovaného hovoru. Pokud chcete hovor převzít z mobilní aplikace nebo jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný bude moci toto číslo vytočit z jiného zařízení a převzít hovor.
1

Během telefonní hovor klepněte na Další a pak vyberte možnost Zaparkujte .

Hovor je přidržený a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Hovor lze převzít jedním ze dvou způsobů:

  • Klikněte Načíst ve spodní části okna hovoru a převzetí zaparkovaného hovoru. Pokud chcete hovor převzít z aplikace pro počítač nebo jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný bude moci toto číslo vytočit z jiného zařízení a převzít hovor.

1

Během telefonní hovor klikněte na Další a pak vyberte možnost Skupinový Park .

Hovor je přidržený a zobrazí se zaparkovaný hovor .

Pokud jste nechtěně zaparkovali hovor a chcete si ho převzít, klikněte na zelenou Načíst ve spodní části okna hovoru. Okno hovoru je dostupné pouze 10 sekund.

2

Sdílejte linku s osobou, která hovor potřebuje vyzvednout, a ta může kliknout na Obnovit hovor v zápatí aplikace a zadejte linku.

Pokud hovor zaparkujete a nebude převzat v určité době, hovor je vrácen.

1

Během telefonní hovor klepněte na Další a pak vyberte možnost Zaparkujte .

Hovor je přidržený a zobrazí se zaparkovaný hovor .

Pokud jste nechtěně zaparkovali hovor a chcete si ho sami převzít, klepněte na zelenou Načíst ve spodní části okna hovoru. Okno hovoru je dostupné pouze 10 sekund.

2

Sdílejte linku s osobou, která potřebuje vyzvednout hovor s přechodem na přepojení a vyberte Obnovit hovor a poté zadejte zaparkovaný hovor.

Pokud hovor zaparkujete a nebude převzat v určité době, hovor je vrácen.