1

Během telefonního hovoru klikněte na Další a potom vyberte Zaparkovat.

Hovor je pozastaven a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Volání lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na Načíst v dolní části okna hovoru načti hovor, který jste zaparkovali. Pokud chcete hovor načíst z mobilní aplikace nebo jiného zařízení, vytočte odtud zaparkované číslo.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a načíst hovor.

1

Když jdeš na telefonní hovor, klepněte na Další a pak vyberte Zaparkovat.

Hovor je pozastaven a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Volání lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na Načíst v dolní části okna hovoru načti hovor, který jste zaparkovali. Pokud chcete hovor načíst z aplikace pro stolní počítače nebo z jiného zařízení, vytočte odtud zaparkované číslo.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a načíst hovor.

1

Během telefonního hovoru klikněte na Další a potom vyberte Zaparkovat.

Hovor je pozastaven a rozšíření zaparkovaného hovoru se zobrazí.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho získat sami, klikněte na zelené tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru. Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte rozšíření s osobou, která potřebuje načíst hovor, a oni můžou kliknout na možnost Načíst hovor ze zápatí aplikace a zadat rozšíření.

Pokud zaparkujete hovor a ten se v určitém čase nevyzve, hovor se vám vrátí.

1

Když jdeš na telefonní hovor, klepněte na Další a pak vyberte Zaparkovat.

Hovor je pozastaven a rozšíření zaparkovaného hovoru se zobrazí.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho získat sami, klepněte na zelené tlačítko Načíst ve spodní části okna hovoru. Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte rozšíření s osobou, která potřebuje načíst hovor , přejděte na , vyberte Načíst hovor a zadejte rozšíření zaparkovaného hovoru.

Pokud zaparkujete hovor a ten se v určitém čase nevyzve, hovor se vám vrátí.