1

Během telefonního hovoru klikněte na Dalšía pak vyberte Zaparkovat.

Hovor je přidržen a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Hovor lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na Načíst v dolní části okna hovoru načtěte zaparkovaný hovor. Pokud chcete hovor načíst z mobilní aplikace nebo jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo odtud.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a načíst hovor.

1

Když telefonujete, klepněte na Další a pakvyberte Zaparkovat.

Hovor je přidržen a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Hovor lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na Načíst v dolní části okna hovoru načtěte zaparkovaný hovor. Pokud chcete hovor načíst z aplikace klasické pracovní plochy nebo jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo odtud.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a načíst hovor.

1

Během telefonního hovoru klikněte na Dalšía pak vyberte Zaparkovat.

Hovor je přidržen a rozšíření zaparkovaného hovoru se zobrazí.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho načíst sami, klikněte na zelené tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru. Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte rozšíření s osobou, která potřebuje načíst hovor, a ta může v zápatí aplikace kliknout na možnost Načíst volání a zadat rozšíření.

Pokud zaparkujete hovor a do určité doby nebude načten, hovor se vám vrátí.

1

Když telefonujete, klepněte na Další a pakvyberte Zaparkovat.

Hovor je přidržen a rozšíření zaparkovaného hovoru se zobrazí.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho získat sami, klepněte na zelené tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru. Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte rozšíření s osobou, která potřebuje hovor načíst, přejděte na , vyberte Načíst hovora pak zadejte rozšíření zaparkovaného hovoru.

Pokud zaparkujete hovor a do určité doby nebude načten, hovor se vám vrátí.