1

Počas telefonického hovoru kliknite Viaca potom vyberte Park.

Hovor sa podrží a zobrazí sa zaparkované číslo.

2

Hovor je možné získať jedným z dvoch spôsobov:

  • Kliknite Načítať v spodnej časti okna hovoru, aby ste získali zaparkovaný hovor. Ak chcete získať hovor z mobilnej aplikácie alebo iného zariadenia, vytočte zaparkované číslo odtiaľ.
  • Zdieľajte zaparkované číslo s ostatnými a niekto iný môže toto číslo vytočiť z iného zariadenia a obnoviť hovor.
1

Keď práve telefonujete, klepnite na Viaca potom vyberte Park.

Hovor sa podrží a zobrazí sa zaparkované číslo.

2

Hovor je možné získať jedným z dvoch spôsobov:

  • Kliknite Načítať v spodnej časti okna hovoru, aby ste získali zaparkovaný hovor. Ak chcete získať hovor z aplikácie na počítači alebo iného zariadenia, vytočte zaparkované číslo odtiaľ.
  • Zdieľajte zaparkované číslo s ostatnými a niekto iný môže toto číslo vytočiť z iného zariadenia a obnoviť hovor.

1

Počas telefonického hovoru kliknite Viaca potom vyberte Skupinový park.

Hovor sa podrží a zobrazí sa pobočka zaparkovaného hovoru.

Ak ste omylom zaparkovali hovor a chcete si ho prevziať sami, kliknite na zelenú Načítať v spodnej časti okna hovoru. Okno hovoru je k dispozícii iba 10 sekúnd.

2

Zdieľajte rozšírenie s osobou, ktorá potrebuje obnoviť hovor, a ona môže kliknúť na Obnoviť hovor z päty aplikácie a zadajte príponu.

Ak hovor zaparkujete a do určitého času ho nevyzdvihnete, hovor sa vám vráti.

1

Keď práve telefonujete, klepnite na Viaca potom vyberte Park.

Hovor sa podrží a zobrazí sa pobočka zaparkovaného hovoru.

Ak ste omylom zaparkovali hovor a chcete ho obnoviť sami, klepnite na zelenú Načítať v spodnej časti okna hovoru. Okno hovoru je k dispozícii iba 10 sekúnd.

2

Zdieľajte rozšírenie s osobou, ktorá potrebuje obnoviť hovor, vyberte Obnoviť hovora potom zadajte klapku zaparkovaného hovoru.

Ak hovor zaparkujete a do určitého času ho nevyzdvihnete, hovor sa vám vráti.