1

Dok ste na telefonski razgovor, kliknite na "Još ", a zatim izaberite " Parkiraj".

Poziv se stavlja na čekanju i prikazuje se parkirani broj.

2

Poziv može da se preuzme na jedan od dva načina:

  • Kliknite na " Preuzmi" na dnu prozora poziva da biste preuzeli poziv koji ste parkirali. Ako poziv želite da preuzmete iz mobilne aplikacije ili drugog uređaja, odatle birajte parkirani broj.
  • Delite parkirani broj sa drugima i neko drugi može da bira taj broj sa drugog uređaja kako bi preuzeo poziv.
1

Kada ste na sastanku, telefonski razgovor dodirnite "Još ", a zatim izaberite " Parkiraj".

Poziv se stavlja na čekanju i prikazuje se parkirani broj.

2

Poziv može da se preuzme na jedan od dva načina:

  • Kliknite na " Preuzmi" na dnu prozora poziva da biste preuzeli poziv koji ste parkirali. Ako želite da preuzmete poziv iz aplikacije za radnu površinu ili sa drugog uređaja, odatle birajte parkirani broj.
  • Delite parkirani broj sa drugima i neko drugi može da bira taj broj sa drugog uređaja kako bi preuzeo poziv.

1

Dok ste na telefonski razgovor, kliknite na "Još ", a zatim izaberite " Grupno parkiranje".

Poziv se stavlja na čekanju i lokal parkirani poziv prikazuje.

Ako ste slučajno parkirali poziv i želite sami da ga preuzmete, kliknite na zeleno dugme za preuzimanje pri dnu prozora poziva. Prozor poziva je dostupan samo 10 sekundi.

2

Deli lokal sa osobom koja treba da preuzme poziv i može da klikne na opciju "Preuzmi poziv" iz podnožja aplikacije i unese lokal.

Ako parkirate poziv i on neće biti preuzet u određenom roku, poziv će vam se vratiti.

1

Kada ste na sastanku, telefonski razgovor dodirnite "Još ", a zatim izaberite " Parkiraj".

Poziv se stavlja na čekanju i lokal parkirani poziv prikazuje.

Ako ste slučajno parkirali poziv i želite sami da ga preuzmete, dodirnite zeleno dugme "Preuzmi" na dnu prozora poziva. Prozor poziva je dostupan samo 10 sekundi.

2

Deli lokal sa osobom kojoj je potrebno da preuzme poziv, izaberite "Preuzmi poziv", a zatim unesite lokal parkirani poziv.

Ako parkirate poziv i on neće biti preuzet u određenom roku, poziv će vam se vratiti.