1

Влезте в Webex администриране на сайта, отидете на отчети > Webex обучение , след коетоизберете един от следните отчети:

  • Отчет за използването: Преглед на информация за използването за всички сесии.
  • Отчет за регистрацията: Преглед на цялата регистрационна информация за всички сесии, планирани и в миналото.
  • Отчет за записания достъп досесията : Преглед на достъпа за всички записани сесии.
  • Доклад закупона : Преглед на подробностите за купони, които са били издадени и използвани.
  • Доклад за обучението по участник: Преглед на запис на всички сесии, за които дадено лице е регистрирало или присъствало.
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.