1

Zaloguj się do Webex Site Administration, przejdź do Reports >Webex Training, a następnie wybierz jeden z następujących raportów:

  • Raport użycia: Wyświetl informacje o wykorzystaniu dla wszystkich sesji.
  • Raport rejestracji: Wyświetl wszystkie informacje rejestracyjne dla wszystkich zaplanowanych i minionych sesji.
  • Raport dostępu do nagranejsesji: Wyświetl dostęp do wszystkich nagranych sesji.
  • Raport kuponowy: Wyświetl szczegóły kuponów, które zostały wydane i wykorzystane.
  • Raport szkoleniowyuczestnika: Wyświetl zapis wszystkich sesji, na które dana osoba się zarejestrowała lub w której uczestniczyła.
2

Określ kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyświetl raport.