1

היכנס אל ניהול אתר Webex , עבור אל דוחות > הדרכתWebex ולאחר מכן בחר אחד מהדוחות הבאים:

  • דוחשימוש: הצגת פרטי שימוש עבור כל ההפעלות.
  • דוח רישום: הצג את כל פרטי ההרשמה עבור כל המפגשים שנקבעו ובעבר.
  • דוח גישה להפעלה מוקלטת: הצג גישה עבור כל ההפעלות המוקלטות.
  • דו"חקופון: הצג את פרטי הקופונים שהונפקו ונעשה בהם שימוש.
  • דו"ח הדרכה של משתתף: הצג רשומה של כל המפגשים שעבורם אדם נרשם או השתתף.
2

ציין את קריטריוני החיפוש ולאחר מכן לחץ על הצג דוח.