1

Logga in på Webex webbplatsalternativ, gå till rapporter > Webex-utbildningoch välj sedan en av följande rapporter:

  • Användarrapport: Visa användningsinformation om alla sessioner.
  • Registreringsrapport: Visa all registreringsinformation för alla tidigare och schemalagda sessioner.
  • Inspelat möte – åtkomstrapport: Visa åtkomst till alla inspelade sessioner.
  • Kupongrapport: Visa uppgifter om kuponger som har utfärdats och använts.
  • Deltagarspecifik utbildningsrapport: Visa en post med alla sessioner som en person har registrerat sig för eller deltagit i.
2

Ange sökkriterier och välj sedan Visa rapport.