За да се обадите на събранието, ви е необходим номерът на повикване и номера на събранието или кода за достъп. Можете да намерите номера на поканата за повикване и номера на събранието или кода за достъп в поканата за събрание, ако сте получили такава. Ако не сте получили покана, уверете се, че човекът, който ви е помолил да се присъедините към събранието, ви дава и двата номера.

1

Обадете се на един от номерата под Присъединяване по телефон във вашата покана или номера, който ви е даден.

2

Когато получите подкана, въведете номера на събранието и натиснете # .

3

Въведете идентификационен номер на участника си, ако имате такъв, или натиснете # , за да бъдете поставени на изчакване във виртуално лоби.

След като сте във фоайето, някой от срещата може да ви пуснев .