Aby zadzwonić na spotkanie, potrzebujesz numeru połączenia i numeru spotkania lub kodu dostępu. Numer połączenia i numer spotkania lub kod dostępu można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie, jeśli je otrzymałeś. Jeśli nie otrzymasz zaproszenia, upewnij się, że osoba, która poprosiła Cię o dołączenie do spotkania, podaje oba numery.

1

Zadzwoń pod jeden z numerów w obszarze Dołącz przez telefon w zaproszeniu lub na podany numer.

2

Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania i naciśnij # .

3

Wprowadź swój identyfikator uczestnika, jeśli go masz, lub naciśnij #, aby zostać zawieszonym w wirtualnym lobby.

Gdy znajdziesz się w poczekalni, ktoś na spotkaniu może Cię wpuścićdo .