Da biste se pozvali na sastanak, potreban vam je broj za poziv i broj sastanka ili pristupni kôd. Broj za poziv i broj sastanka ili pristupni kôd možete pronaći u pozivnici za sastanak. Ako niste dobili pozivnicu, provjerite daje li vam osoba koja vas je zamolila da se pridružite sastanku oba broja.

1

Nazovite jedan od brojeva u odjeljku Pridruži se telefonom u pozivnici ili broju koji vam je dan.

2

Kada se to od vas zatraži, unesite broj sastanka i pritisnite #.

3

Unesite svoj ID sudionika, ako ga imate, ili pritisnite # koji će se staviti na čekanje u virtualnom predvorju.

Kad uđete u predvorje, netko na sastanku vas može pustiti unutra.