Hvis du vil ringe inn til møtet, trenger du innringingsnummeret og møtenummeret eller tilgangskoden. Du finner innringingsnummeret og møtenummeret eller tilgangskoden i møteinvitasjonen. Hvis du ikke fikk en invitasjon, må du sørge for at personen som ba deg om å bli med i møtet, gir deg begge numrene.

1

Ring et av numrene under Bli med via telefon i invitasjonen eller nummeret du fikk.

2

Når du blir bedt om det, skriver du inn møtenummeret og trykker på #.

3

Skriv inn deltaker-IDen hvis du har en, eller trykk # for å bli satt på vent i en virtuell lobby.

Når du er i lobbyen, kan noen i møtet slippe deg inn.