Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje go do zespołu.

Przejdź do Teamsi wybierz zespół. WybierzDodaj moderatora zespołu i wprowadź nazwisko osoby.


 

Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy kogoś z listy moderatorów zespołu, aby usunąć go jako moderatora.

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje go do zespołu.

Przejdź do zespołówi wybierz zespół. WybierzDodaj moderatora zespołu, a następnie wprowadź nazwisko osoby.


 

Aby usunąć kogoś jako moderatora, umieść kursor myszy na liście Członkowie, kliknij więcej i wybierz Usuń jako moderatora zespołu.

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz również uczynić z kogoś innego moderatora. Może jednak być konieczne dodanie ich najpierw do zespołu, jeśli nie są już członkiem zespołu.

Dotknij przycisku Wiadomości > Zespoły, i wybierz zespół, a następnie dotknij członków zespołu. Dotknij osoby, a następnie wybierz Przypisz jako moderatora.

Jeśli jesteś moderatorem zespołu, możesz dodać kogoś innego jako moderatora, co również dodaje go do zespołu.

Przejdź do zespołówi wybierz zespół. WybierzDodaj moderatora zespołu, a następnie wprowadź nazwisko osoby.


 

Aby usunąć kogoś jako moderatora, umieść kursor myszy na liście Członkowie, kliknij więcej i wybierz Usuń jako moderatora zespołu.