Кликването около е най-добрият начин да разберете как работи функцията за търсене. Можете да използвате скоби в търсене, за да намерите устройства, които съдържат един или друг термин. Например, ако искате да намерите устройства, които имат маркера трети етаж или четвърти етаж , можете давъведете Tags=(third floor or fourth floor). По същия начин можете да замените скобите с кавички, за да търсите точен термин.

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУстройства , след коетостеснете резултатите си, като използвате тези филтри при необходимост:

  • Въведете думата или фразата, които искате да търсите в полето за търсене; полето за търсене след това автоматично предлага, автоматично завършва и усъвършенства, докато въвеждате повече от вашата дума за търсене.
  • Поставете курсора си в полето за търсене и щракнете през опциите, които се показват в падащия списък.
  • Щракнете върху сегмент от кръговата диаграма или елемент от легендата за кръгова диаграма, за да прецизите търсенето си.