לחיצה מסביב היא הדרך הטובה ביותר להבין כיצד פועלת פונקציית החיפוש. באפשרותך להשתמש בסוגריים בחיפוש כדי למצוא התקנים המכילים מונח זה או אחר. לדוגמה, אם ברצונך למצוא התקנים בעלי התג קומה שלישית או קומה רביעית, באפשרותך להקליד Tags=(third floor or fourth floor). באופן דומה, ניתן להחליף את הסוגריים במרכאות כדי לחפש מונח מדויק.

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל התקניםולאחר מכן צמצם את התוצאות שלך באמצעות מסננים אלה לפי הצורך:

  • הזן את המילה או את צירוף המילים שברצונך לחפש בשדה החיפוש; לאחר מכן שדה החיפוש מציע באופן אוטומטי, משלים ומשכלל באופן אוטומטי ככל שאתה מקליד יותר של מונח החיפוש שלך.
  • מקם את הסמן בשדה החיפוש ולחץ על האפשרויות המופיעות ברשימה הנפתחת.
  • לחץ על מקטע של תרשים העוגה או על פריט מקרא תרשים עוגה כדי למקד את החיפוש.