Den beste måten å forstå hvordan søkefunksjonen fungerer på, er ved å klikke rundt. Du kan bruke parentes i et søk for å finne enheter som inneholder et ord eller et annet. Hvis du for eksempel vil finne enheter med koden tredje etasje eller fjerde etasje, kan du skrive inn Tags=(third floor or fourth floor). Tilsvarende kan du erstatte parentesen med anførselstegn for å søke etter et bestemt ord.

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går til du til Enheter, og deretter begrenser du søkeresultatene etter behov ved hjelp av disse filtrene:

  • Skriv inn ordet eller uttrykket du vil søke etter, i søkefeltet. Etterhvert som du skriver inn mer av søkeordet, vil søkefeltet automatisk foreslå, fullføre og begrense.
  • Plasser markøren i søkefeltet, og klikk deg gjennom alternativene som vises i rullegardinlisten.
  • Klikk på et segment i sektordiagrammet eller et forklaringselement i et sektordiagram for å begrense søket.