Говорещ

1

На среща отидете на УчастнициУчастници.

2

Кликнете върху Сортиране > Кой Сортиранеговори.

В webex насрочено или Лично събрание участниците, които говорят, се преместват на върха на списъка, точно под вас, домакина, водещия и cohost.

На среща от пространство участниците, които говорят, се преместват на върха на списъка, точно под вас и водещия.

1

На среща отидете на Участници.

2

Докоснете Сортиране Сортиране > кой говори.

В webex насрочено или Лично събрание участниците, които говорят, се преместват на върха на списъка, точно под вас, домакина, водещия и cohost.

На среща от пространство участниците, които говорят, се преместват на върха на списъка, точно под вас и водещия.