Ko govori

1

Na sastanku idite kod učesnikaUčesnici.

2

Kliknite naSortiraj > "Sortiraj " ko govori.

UWebexzakazani ili sastanak lične sobe, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas, domaćina, prezentera i kohosta.

Na sastanku iz razmaka, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas i prezentera.

1

Na sastanku idite kod učesnika.

2

Tapnite Sortiraj > "Ko govori".

UWebexzakazani ili sastanak lične sobe, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas, domaćina, prezentera i kohosta.

Na sastanku iz razmaka, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas i prezentera.