Ko govori

1

Na sastanku idite kod Učesniciučesnika.

2

Kliknite Sortiraj > "Sortiraj" i "Kogovori".

Na zakazanom Webex sastanku ili sastanku lične sobe, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas, domaćina, prezentera i kohosta.

Na sastanku iz razmaka, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas i prezentera.

1

Na sastanku idite kod učesnika.

2

Dodirnite sort > Ko Sortirajgovori.

Na zakazanom Webex sastanku ili sastanku lične sobe, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas, domaćina, prezentera i kohosta.

Na sastanku iz razmaka, učesnici koji govore premeštaju se na vrh liste, odmah ispod vas i prezentera.