Hvem snakker

1

Gå til DeltakereDeltakerei et møte.

2

Klikk på Sorter Sorter > Hvem snakker.

I et planlagt Webex-møte eller møte i personlig rom flytter deltakerne som snakker til toppen av listen, like under deg, verten, presentatøren og medverten.

I et møte fra et område flyttes deltakerne som snakker til toppen av listen, like under deg og presentatøren.

1

Gå til Deltakerei et møte.

2

Trykk på Sorter Sorter > Hvem snakker.

I et planlagt Webex-møte eller møte i personlig rom flytter deltakerne som snakker til toppen av listen, like under deg, verten, presentatøren og medverten.

I et møte fra et område flyttes deltakerne som snakker til toppen av listen, like under deg og presentatøren.