Vem talar

1

I ett möte går du till MötesdeltagareDeltagare.

2

Klicka Sortera > på Sortera när vem som talar.

I ett schemalagt Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum flyttas mötesdeltagarna högst upp i listan nedanför dig, värden, presentatören och samvärden.

I ett möte från en plats flyttas mötesdeltagarna som talar till den övre delen av listan nedanför dig och presentatören.

1

I ett möte går du till Mötesdeltagare.

2

Knacka Sortera > vem som talar.

I ett schemalagt Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum flyttas mötesdeltagarna högst upp i listan nedanför dig, värden, presentatören och samvärden.

I ett möte från en plats flyttas mötesdeltagarna som talar till den övre delen av listan nedanför dig och presentatören.