Ако се присъедините към събрание и приложението Webex открие, че батерията на устройството ви ще се изчерпи преди планираното време на завършване на събранието, ще бъдете уведомени да превключите на режим само за аудио. В противен случай използвайте тези стъпки, за да включите само аудио режим по всяко време.

Тази функция е налична, когато сте свързани към аудиото за събрание с опцията Използване на компютъра за аудио.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил, докоснете Видео и сеуверете, че режимът само на звук е включен.

2

Докато сте свързани към аудио частта от събранието, плъзнете надясно, за да включите само аудио режим.

Плъзнете наляво, за да изключите режима само на звук.

Ако сте били заглушени, когато сте включили режим само за звук, оставате заглушени. Докоснете Със звук за да го махнете.

Ако трябва да напуснете събранието, преди да приключи, докоснете Напускане насъбранието .