Pokud se připojíte ke schůzce a aplikace Webex zjistí, že baterie vašeho zařízení vybitá před plánovaným časem ukončení schůzky, budete upozorněni, abyste přešli do režimu pouze pro zvuk. V opačném případě můžete pomocí těchto kroků kdykoli zapnout režim pouze pro zvuk.

Tato funkce je k dispozici, když jste připojeni ke zvukovému zvuku schůzky pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk.

1

Otevřete nastavení z profilového obrázku, klepněte na Video a ujistěte se, že je režim pouze pro zvuk přepínán.

2

Když jste připojeni ke zvukové části schůzky, přejetím doprava zapněte režim pouze pro zvuk.

Přejetím doleva vypněte režim pouze pro zvuk.

Pokud jste byli při zapnutí režimu pouze pro zvuk ztlumený, zůstanete ztlumený. Klepnutím Zrušit ztlumení odšimylte.

Pokud potřebujete schůzku opustit před koncem, klepněte na Opustit schůzku.