Jeśli dołączysz do spotkania, a aplikacja Webex wykryje, że bateria urządzenia wyczerpie się przed zaplanowaną godziną zakończenia spotkania, zostaniesz powiadomiony o przełączeniu się do trybu tylko audio. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności, aby włączyć tryb tylko do dźwięku w dowolnym momencie.

Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu do dźwięku ze spotkania za pomocą opcji Użyj komputera do dźwięku.

1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego, naciśnij pozycję Wideo i upewnij się, że tryb tylko audio jest włączony.

2

Po podłączeniu do części audio spotkania przesuń palcem w prawo, aby włączyć tryb tylko audio.

Przesuń palcem w lewo, aby wyłączyć tryb tylko audio.

Jeśli po włączeniu trybu tylko audio zostałeś wyciszony, pozostaniesz wyciszony. Naciśnij, Wyłącz wyciszenie aby wyłączyć wyciszenie.

Jeśli musisz opuścić spotkanie przed jego zakończeniem, naciśnij pozycję Opuść spotkanie.