Om du deltar i ett möte och Webex-appen upptäcker att enhetens batteri tar slut innan mötets schemalagda sluttid meddelas du att växla till läget för endast ljud. Annars kan du när som helst använda dessa steg för att sätta på läget för endast ljud.

Den här funktionen är tillgänglig när du är ansluten till mötesljudet med alternativet Använd dator för ljud.

1

Öppna inställningar från din profilbild , tryck på Video och se till att endast ljud-läge är aktiverat.

2

När du är ansluten till ljuddelen av mötet sveper du åt höger för att aktivera läget för endast ljud.

Svep åt vänster för att stänga av läget för endast ljud.

Om ditt ljud stängdes av när du satte på läget för endast ljud, förblir ditt ljud av. Tryck Slå på ljud för ljud på.

Om du måste lämna mötet innan det har avslutats knackar du på Lämna möte.