1

Докоснете Повикване бутон на вашето устройство или началния екран на сензорния контролер. Изберете Последни.

2

Изберете обаждането, от което искате информацията, и докоснете | Повече ▼ .

3

Докоснете Подробности за обаждането.

Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъка.

1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни .

2

Изберете обаждането, от което искате информацията, и докоснете "Още" (···).

3

Изберете Подробности заобажданията .

Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъка.

1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни . Изберете обаждането, от което искате информацията.

2

Изберете | Повече ▼ и тогава Подробности за обаждането.

Можете да плъзнете нагоре или надолу по своя сензорен контролер, за да превъртите списъка. Или, ако използвате дистанционно управление, натиснете бутоните нагоре и надолу на дистанционното, за да превъртите списъка.