1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни .

2

Изберете обаждането, от което искате информацията, и докоснете "Още" (···).

3

Изберете Подробности заобажданията .

Можете да плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъка.

1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни .

2

Изберете обаждането, от което искате информацията, и докоснете "Още" (···).

3

Изберете Подробности заобажданията .

Можете да плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъка.

1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни . Изберете обаждането, от което искате информацията.

2

Изберете Още и Подробности за обажданията .

Можете да плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите списъка.

1

Отидете в менюто Повикване и изберете Последни .

2

Изберете обаждането, от което искате информацията, и изберете Още (···).

3

Изберете Подробности заобажданията .

Използвайте бутоните нагоре и надолу на дистанционното управление, за да превъртите списъка.