1

עבור אל תפריט השיחה ובחר באפשרות האחרונה.

2

בחר את השיחה שברצונך לקבל ממנו את המידע והקש על More (· · ·).

3

בחר באפשרות ' פרטי שיחה '.

ניתן להעביר או להוריד כדי לגלול ברשימה.

1

עבור אל תפריט השיחה ובחר באפשרות האחרונה.

2

בחר את השיחה שברצונך לקבל ממנו את המידע והקש על More (· · ·).

3

בחר באפשרות ' פרטי שיחה '.

ניתן להעביר או להוריד כדי לגלול ברשימה.

1

עבור אל תפריט השיחה ובחר באפשרות האחרונה. בחר את השיחה שממנה ברצונך לקבל את המידע.

2

בחר עוד ופרטים על השיחה.

ניתן להעביר או להוריד כדי לגלול ברשימה.

1

עבור אל תפריט השיחה ובחר באפשרות האחרונה.

2

בחר את השיחה שברצונך לקבל ממנו את המידע ובחר יותר (· · ·).

3

בחר באפשרות ' פרטי שיחה '.

השתמש בלחצנים למעלה ולמטה בשלט הרחוק כדי לגלול לאורך הרשימה.