1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste .

2

Välj det samtal som du vill ha informationen från och knacka på Mer (···).

3

Välj Samtalsinformation.

Du kan svepa uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste .

2

Välj det samtal som du vill ha informationen från och knacka på Mer (···).

3

Välj Samtalsinformation.

Du kan svepa uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste . Välj det samtal som du vill att informationen från.

2

Välj Mer och Samtalsinformation.

Du kan svepa uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste .

2

Välj det samtal som du vill ha informationen från och välj Mer (···).

3

Välj Samtalsinformation.

Använd upp- och nerknapparna på fjärrkontroll för att bläddra igenom listan.