1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné.

2

Vyberte hovor, ze kterého chcete informace odeslat, a klepněte na Další (···).

3

Vyberte možnost Podrobnosti ohovoru .

Seznamem můžete procházet přejetím prstem nahoru nebo dolů.

1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné.

2

Vyberte hovor, ze kterého chcete informace odeslat, a klepněte na Další (···).

3

Vyberte možnost Podrobnosti ohovoru .

Seznamem můžete procházet přejetím prstem nahoru nebo dolů.

1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné. Vyberte hovor, ze kterého chcete informace získat.

2

Vyberte Další a Podrobnosti o hovoru.

Seznamem můžete procházet přejetím prstem nahoru nebo dolů.

1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné.

2

Vyberte hovor, ze kterého chcete získat informace, a vyberte Další (···).

3

Vyberte možnost Podrobnosti ohovoru .

Pomocí tlačítek nahoru a dolů na dálkovém ovladači procházejte seznamem.