Webex Cloud-Connected UC

Webex Cloud-Connected UC е комплект от услуги в облака на Webex с един глобален поглед върху управлението на локалните UC и услугите в облака на Unified CM.
  • Webex Cloud-Connected UC
  • Мигриране
menu icon