Webex Cloud-Connected UC

Webex Cloud-Connected UC je paket Webex usluga u oblaku sa jedinstvenim globalnim prikazom za upravljanje lokalnim UC i Unified CM uslugama u oblaku.
  • Webex Cloud-Connected UC
  • Migracija
menu icon