Hostitel a spoluhostovatel mohou snížit ruce ze seznamu účastníků na zařízení, aby sledovali účastníky, kteří mají stále otázky. Pouze hostitel a spoluhostovate mají tyto kontroly. Snížení zvednutých rukou je k dispozici na schůzkách, kde je k dispozici možnost zvednutí ruky.


Snížení zvednutých rukou není podporováno při schůzkách podporovaných vesmírem a voláních 1:1.

Pokud chcete snížit handu od jednoho účastníka, přejděte do seznamu účastníků, vyberte osobu a klepněte na Dolní ruka.Pokud chcete snížit všechny ruce, přejděte do seznamu účastníků, vyberte Další (...) a klepněte na Snížit všechny ruce .