Tato funkce je k dispozici pro síťové nahrávky MP4 založené na videu, které jsou nahrávány v cloudu.


Pokud jste během schůzky nebo události sdíleli video soubor pomocí sdíleného souboru, záznam MP4 se neuloží ve formátu, který je na video.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings. Tato funkce není k dispozici pro schůzky a události, které jsou zaznamenány místně v počítači hostitele.

Změníte-li výchozí rozložení obrazovky, použije se nové výchozí nastavení na nahrávky, které pořizujete do budoucna. Nemění rozložení existujících nahrávek.

Ve výchozím nastavení weby WBS40.9 a novější automaticky používají zobrazení mřížky, aniž by sdílely obsah, a Stage při sdílení obsahu, pokud správce webu nenastavil výchozí hodnoty na něco jiného. Pokud jste v minulosti nastavili preferované rozložení nahrávání na zaostřený obsah, je to stále výchozí nastavení při sdílení i nesdílce obsahu.

Možnosti rozložení obrazovky při nesdílění obsahu

WEB_recording-pref_no-shared-content-layouts

Zobrazení mřížky zobrazuje aktivní reproduktor a až 24 dalších účastníků, když nikdo nesdílí obsah.

Zobrazení plochy zobrazuje aktivní reproduktor v hlavní části obrazovky, když nikdo nesdílí obsah. V horní části obrazovky se zobrazí miniatury videa aktivního reproduktoru a až 4 dalších účastníků. Pokud hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje svou fázi a přidá k ní účastníky, zobrazí se pouze první účastník.

Zaostřové zobrazení zobrazuje video aktivního reproduktoru v hlavní části obrazovky, když nikdo nesdílí obsah. Pokud hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje svou fázi a přidá k ní účastníky, zobrazí se pouze první účastník.

Prázdné zobrazení zobrazuje prázdnou obrazovku, když není sdílen žádný obsah.

Možnosti rozložení obrazovky při sdílení obsahu

WEB_recording-pref_shared-content-layouts

Zobrazení fáze zobrazuje obsah v hlavní části obrazovky a miniatury videí aktivního reproduktoru a až 4 další účastníci se zobrazují v horní části obrazovky.

Zaostřený obsah s aktivním zobrazením reproduktoru zobrazuje obsah v hlavní části obrazovky a velkou miniaturu aktivního reproduktoru v pravém horním rohu. Pokud hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje svou fázi a přidá k ní účastníky, zobrazí se pouze první účastník.

Zobrazení cílený obsah zobrazuje pouze sdílený obsah v hlavní části obrazovky. Video účastníka se nenahrává.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Předvolby a pak vyberte kartu Záznam.

3

Vyberte preferované možnosti rozložení Záznam.

4

Klikněte na položku Uložit.